Ondernemer op verhoor: tips en trucs

Bel advocaat voor verhoor. Zwijgrecht en selectieve antwoorden toegestaan. Nalezen verhoor is essentieel.

"Veel mensen denken immers “het zal wel juist zijn wat er in genoteerd staat, en oef ik ben er dan eindelijk van af”"

Help, u hebt als ondernemer een uitnodiging gekregen voor een verhoor.

Zowel in het kader van een verhoor bij de politie als voor de sociale inspectie kunt u volgende tips gebruiken.

1.    Contacteer uw advocaat

Zelf in het geval u zeker weet dat u niets verkeerd hebt gedaan, is het aangewezen om een advocaat te raadplegen voorafgaand aan het verhoor. Bijstand van advocaat is een recht waarover u beschikt.

Sinds 30 september 2022 is het enkel nog toegelaten voor advocaten die de bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben genoten, om bijstand te geven bij een verhoor.

Uw advocaat zal u voor het verhoor inlichten over uw rechten. Bovendien kan een bepaalde strategie worden afgesproken.

Een verhoor wordt gebruikt als bewijs voor de rechtbank, zo is de nodige voorbereiding zeer belangrijk.

U hebt trouwens altijd het recht om uw advocaat mee te nemen naar het verhoor.

2.    Tijdens het verhoor

Tijdens het verhoor kunt u één keer vertrouwelijk overleggen met uw advocaat.

Uw advocaat oefent toezicht uit dat het verhoor correct verloopt. Zo kan een inspecteur soms beïnvloedende vragen stellen. Uw advocaat zal ingrijpen indien dit het geval zou zijn.

3.    U kan niet verplicht worden uzelf te beschuldigen

Dit is een belangrijk principe. Zo kan u zelf kiezen welke informatie u wil delen en wat niet.

Bovendien kan u ook beslissen om op bepaalde vragen niet te antwoorden en gebruik te maken van uw zwijgrecht. Dit zal op voorhand besproken worden met uw advocaat, zodat u een goed ingelicht bent.

4.    Nalezen van het verhoor: belangrijker dan u denkt

Een vaak voorkomende fout is dat aan het nalezen van het verhoor weinig aandacht wordt besteed. Veel mensen denken immers “het zal wel juist zijn wat er in genoteerd staat, en oef ik ben er dan eindelijk van af”. Dit is geen goede redenering, het nalezen van het verhoor is immers essentieel.
Het is van belang dat het verhoor enkel de tekst bevat van hetgeen u hebt verklaard (niet mee, maar ook niet minder). Een tweede lezing is zeker geen overbodige luxe.

Uiteraard zal uw advocaat hierop het nodige toezicht uitoefenen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist