Energie-werkloosheid: wat is dat?

Hulp voor bedrijven door hoge energieprijzen: tijdelijke werkloosheid "energie" van 1 oktober tot 31 december 2022.

"De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. "

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen.

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie”. Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.

Zaterdag, 1 oktober 2022, publiceerde de RVA hierover de nodige richtlijnen die als volgt kunnen worden samengevat.

Wat?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer volledig of gedeeltelijk schorsen gedurende een bepaalde periode (vier weken na elkaar of gedurende een periode van drie maanden schorsing van twee dagen / week of sluiting van één week op de twee).

Tijdens de periodes van schorsing krijgt de betrokken werknemer 70% van zijn/haar brutoloon uitbetaald door de RVA, aangevuld met een premie van 6,22€ per dag.

Welke bedrijven?

Deze maatregel is enkel voor energie-intensieve ondernemingen weggelegd. Dit zijn bedrijven die aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • in 2021 bedroeg hun energiekost ten minste 3% van hun toegevoegde waarden én
  • er is sprake van een verdubbeling van de energiefactuur.

Daarnaast blijven ook alle andere formaliteiten van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen van toepassing (o.a. mededeling van de voorziene economische werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA).

Welke werknemers?

De maatregel is zowel van toepassing voor arbeiders als voor bedienden die aan het werk zijn in energie-intensieve bedrijven.

Vanaf wanneer?

Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen bedrijven beroep doen op dit systeem van tijdelijke werkloosheid.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist