Energie-werkloosheid: wat is dat?

Hulp voor bedrijven door hoge energieprijzen: tijdelijke werkloosheid "energie" van 1 oktober tot 31 december 2022.

"De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. "

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen.

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie”. Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.

Zaterdag, 1 oktober 2022, publiceerde de RVA hierover de nodige richtlijnen die als volgt kunnen worden samengevat.

Wat?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer volledig of gedeeltelijk schorsen gedurende een bepaalde periode (vier weken na elkaar of gedurende een periode van drie maanden schorsing van twee dagen / week of sluiting van één week op de twee).

Tijdens de periodes van schorsing krijgt de betrokken werknemer 70% van zijn/haar brutoloon uitbetaald door de RVA, aangevuld met een premie van 6,22€ per dag.

Welke bedrijven?

Deze maatregel is enkel voor energie-intensieve ondernemingen weggelegd. Dit zijn bedrijven die aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • in 2021 bedroeg hun energiekost ten minste 3% van hun toegevoegde waarden én
  • er is sprake van een verdubbeling van de energiefactuur.

Daarnaast blijven ook alle andere formaliteiten van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen van toepassing (o.a. mededeling van de voorziene economische werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA).

Welke werknemers?

De maatregel is zowel van toepassing voor arbeiders als voor bedienden die aan het werk zijn in energie-intensieve bedrijven.

Vanaf wanneer?

Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen bedrijven beroep doen op dit systeem van tijdelijke werkloosheid.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.