De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

Hervorming Belgisch vennootschapsrecht met minder vormen en flexibele BV om buitenlandse bedrijven aan te trekken.

"De ministerraad keurde het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Wat nu?!"

De ministerraad keurde op 25 mei 2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Het is nu wachten op een finale goedkeuring door het parlement. De wet zou dan effectief ingang “kunnen” vinden vanaf 1 januari 2019. Dit initiatief is het zoveelste van minister Geens in zijn streven naar de modernisering van het recht en het aantrekken van buitenlandse bedrijven.

We lichten de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving toe in 5 kernpunten:

 

  • Het aantal vennootschapsvormen daalt drastisch naar vier. De spilfiguur wordt de BV (besloten vennootschap). De NV kent een vereenvoudiging en de CV  (coöperatieve vennootschap) zal  specifiek bedoeld worden voor de sociale economie.

 

  • De BV wordt gekenmerkt door flexibiliteit en zal op maat van de ondernemer uitgewerkt kunnen worden. De BV zal opgericht kunnen worden zonder kapitaal, er kan rekening gehouden worden met inbreng van liquide middelen en arbeid.

 

  • De overdracht van aandelen zal vrij geregeld kunnen worden, geschillen tussen vennoten zullen dus op voorhand reeds hun bescheid kunnen kennen.

 

  • In de BV zal het mogelijk zijn om aan één aandeelhouder een meervoudig stemrecht toe te kennen.

 

  • De aansprakelijkheid van de bestuurders zal beperkt worden, en dit in functie van de omvang van de onderneming.

 

Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen van toepassing op de NV en de verenigingen. Voor deze laatste kan reeds aangehaald worden dat zij zonder beperking winstgevende activiteiten kunnen uitvoeren, maar dat er geen winst mag betaald worden aan de leden.

Vanaf het ogenblik dat de wetgeving definitief in voege wordt zullen wij u verder informeren over de concrete impact op uw vennootschap. Dit zal des te meer van belang zijn indien uw vennootschapsvorm niet langer is opgenomen in het nieuwe Wetboek.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist