3 belangrijke aandachtspunten om een arbeidsovereenkomst op te stellen

Belangrijke clausules in arbeidsovereenkomst: niet-concurrentie, intellectuele eigendom, bedrijfsgeheimen.

"In een arbeidsovereenkomst moeten drie essentiële voorwaarden worden opgenomen (arbeid, loon en gezagsverhouding)."

Expertise: Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst moeten drie essentiële voorwaarden worden opgenomen (arbeid, loon en gezagsverhouding).

Het is echter ook nuttig om een aantal andere zaken op te nemen, we brengen 3 belangrijke clausules onder de aandacht:

1. Een niet-concurrentiebeding

Een niet-concurrentiebeding is de clausule waarbij het de werknemer verboden is om na het einde van de arbeidsovereenkomst soortgelijke activiteiten uit te voeren en zijn ex-werkgever dus te concurreren.

Dit moet schriftelijk worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst waarin uitdrukkelijk de duurtijd, het gebied en de activiteiten waarop het verbod van toepassing is, bevat.

Bovendien is er een forfaitaire compensatoire vergoeding verschuldigd door de werkgever wanneer hij beroep wil doen op het niet-concurrentiebeding. Schendt de werknemer het niet-concurrentiebeding, zal hij deze vergoeding moeten terugbetalen alsook een bijkomende schadevergoeding.

Een goed niet-concurrentiebeding kan dus zeker van belang zijn. Let wel op dat dit niet voor alle arbeidsovereenkomsten kan en ook niet altijd uitwerking heeft.

2. Clausule rond intellectuele eigendom

Hetgeen ook meer en meer aan belang wint, is het opnemen van een clausule rond intellectuele eigendomsrechten.

Denk hierbij aan een architect die plannen maakt in opdracht van zijn werkgever, aan een grafisch ontwerper die mooie samples maakt of een kok die een aantal recepten heeft bereid.

Als werkgever wilt u deze creaties en uitvindingen beschermen en wil u niet dat uw (ex)-werknemer deze zomaar mag meenemen of gebruiken.

Het is daarom belangrijk om in de arbeidsovereenkomst een aantal afspraken op papier vast te leggen. Dit kan in een clausule van intellectuele eigendom alwaar de werkgever zoveel als mogelijk deze zaken kan beschermen.

3. Bedrijfsgeheimen

In lijn met bovenstaande is het ook belangrijk om het oneigenlijk openbaar maken en gebruiken van bedrijfsgeheimen te beschermen.

U wilt vermijden dat een werknemer na het einde van zijn arbeidsovereenkomst vertrouwelijke informatie van de onderneming meeneemt en gebruikt voor andere doeleinden. Bij bedrijfsgeheimen moet niet steeds gedacht worden aan recepten zoals bij Coca Cola maar ook alle andere informatie die handelswaarde bezit en geheim is. Denk bijvoorbeeld aan klantenlijsten, gebruiksprotégés, tekeningen, modellen.

Het kan dus van belang zijn om uitdrukkelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst welke informatie voor u van belang is en hoe u deze wenst te beschermen. Zo voorziet de wet dat een bedrijfsgeheim maar een bedrijfsgeheim kan zijn wanneer de werkgever deze informatie op redelijke wijze beschermt (vb. wachtwoordbescherming, niet gebruiken van professionele e-mail voor privédoeleinden, beschermde server).

Een clausule bedrijfsgeheimen gekoppeld met een eventuele e-mailpolicy verdient dus zeker uw aandacht.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht

Gerelateerd nieuws

Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?
Loonbonus CAO nr. 90: sociaal-fiscaal vriendelijke beloning voor werknemers.
Alternatieve verloning verkennen: verhoog werknemersvergoeding zonder hoge werkgeverskosten.
Beheers kosten voor cashflow. Bescherm onbetaalde voorraad met eigendomsvoorbehoud in overeenkomsten.
Als aannemer factuur betaald, RSZ eist extra betaling? Inhoudingsplicht uitdaging begrijpen.
Bestuurder & aandeelhouder in BV? Verkoop aandelen vermijden? Overweeg eigen inkoop door de vennootschap.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist