Van offerte naar algemene voorwaarden…

Belang juridisch kader voor contracten en voorwaarden: voorkom geschillen en wanbetaling.

"Een overeenkomst geniet wat mij betreft steeds de voorkeur omdat dan een onderhandeling tussen partijen tot stand kan komen."

Wanneer u onderneemt staat u niet altijd stil om een juridisch kader te bouwen rond het aanbieden van uw product of dienst aan uw klant of leverancier.

Pas op het ogenblik dat een de ondernemer wordt geconfronteerd met een klacht over de uitvoering of levering of wanneer er niet betaald wordt, komt het besef dat er niet voldaan is aan een degelijk wettelijk kader.

Het is op voorhand  noodzakelijk te bepalen waarvoor u zal kiezen.  Gaat u voor een overeenkomst dan wel algemene voorwaarden. U maakt jurdische en andere afspraken beter op voorhand.. Doet u dit in een overeenkomst dan zal de klant hierover nadenken en weten waar hij aan toe is. Doet u dit in algemene voorwaarden dan worden deze meestal niet gelezen. Het hangt ervan wat u doet of welk product u levert.

Een overeenkomst geniet wat mij betreft steeds de voorkeur omdat dan een onderhandeling tussen partijen tot stand kan komen. Evenwel is dat niet altijd werkbaar. In een aantal gevallen is een overeenkomst de norm; zoals bijvoorbeeld handelsagenten, arbeidsovereenkomsten en zelfstandige samenwerkingen.

Kiest u toch voor algemene voorwaarden let dan vooral op het volgende:

  • Zorg dat uw algemene voorwaarden elkaar niet tegenspreken.
  • Zorg voor evenredigheid, bij consumenten zelf wederkerigheid.
  • Zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden steeds bij de offerte meedeelt, en dat u een goedkeuring hebt, zeker in het geval van consumenten moet deze uitdrukkelijk zijn (Lees: schriftelijke bevestiging).
  • Op consumenten zijn bijzondere bepalingen van toepassing.
  • Op uw factuur herhaalt u best de voorwaarden aangaande de betalingen.
  • De algemene voorwaarden plaats u best ook op uw website.
  • Wanneer u verkoopt op uw website kunnen consumenten genieten van een herroepingsrecht.
  • Algemene voorwaarden dienen ook om informatie te geven over uw bedrijf, bijvoorbeeld in het kader van dienstenwet.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist