Ontbinding overeenkomst: een beëindiging van uw overeenkomst als (g)een ander?

Ontbinding overeenkomst: Beëindiging wegens wanprestatie zonder rechtbank. Voorwaarden en gevolgen.

"Ontbonden zaken nemen geen keer of misschien toch deze keer!"

Ontbinding overeenkomst: wat is het?

De ontbinding van een overeenkomst is een manier van beëindiging van uw overeenkomst wegens wanprestatie van één van de betrokken partijen. Er moet sprake zijn van een wanprestatie, dit betekent dat één van de partijen een fout heeft gemaakt. De ontbinding kan dan gezien worden als een straf voor de wanprestatie.

Het doel van de ontbinding =  beëindiging overeenkomst.

Een ontbinding van uw overeenkomst, kan via de rechtbank, maar dit is niet noodzakelijk. U kan hier ook zelf het initiatief voor nemen en dat zonder naar de rechtbank te moeten stappen.

Ontbinding overeenkomst zonder tussenkomst van de rechtbank

Indien u ervoor kiest om zelf te ontbinden, dus zonder tussenkomst van de rechtbank, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Het moet gaan over een contract waarin alle partijen verplichtingen hebben (wederkerig contract);
  • De wanprestatie moet voldoende ernstig zijn (zoals bv. niet betalen van de geleverde diensten, niet uitvoeren van de overeengekomen diensten, niet leveren van de overeengekomen goederen,…);
  • De tegenpartij moet op de hoogte worden gebracht van de ontbinding (kennisgeving).

 

Als u kiest om te ontbinden zonder naar een rechter te stappen, moet u de tegenpartij de mogelijkheid bieden om de wanprestatie recht te zetten.

Dit betekent dat u als ondernemer, de tegenpartij in gebreke moet stellen (op de hoogte brengen) van het feit dat u meent dat er sprake is van een wanprestatie is en dat u wilt dat daaraan tegemoet gekomen wordt (ingebrekestelling). Dit moet gebeuren vóór de ontbinding van de overeenkomst. Het doel van zo een ingebrekestelling is om de problemen nog op te lossen zodat er niet moet worden overgegaan tot ontbinding.

De ingeroepen wanprestatie moet voldoende ernstig zijn om een ontbinding te rechtvaardigen. U zal niet voor het minste kunnen ontbinden. Als u zelf twijfelt of de wanprestatie voldoende ernstig is zal Mint Advocaten u hier graag in adviseren.

Gevolgen ontbinding overeenkomst

Wat zijn nu de gevolgen van een ontbinding?

Als uw overeenkomst ontbonden zou worden, brengt dit met zich mee dat de overeenkomst verdwijnt. De overeenkomst verdwijnt niet alleen voor de toekomst, maar wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dit heeft dus zeer verregaande gevolgen.

Om die reden moet u dus zeker zijn vooraleer u deze stap zet, er bestaat namelijk steeds een risico dat de rechter oordeelt dat de ontbinding teruggedraaid moet worden.

Ontbonden zaken nemen geen keer of misschien toch deze keer!

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.