Ondernemer op verhoor: tips en trucs

Bel advocaat voor verhoor. Zwijgrecht en selectieve antwoorden toegestaan. Nalezen verhoor is essentieel.

"Veel mensen denken immers “het zal wel juist zijn wat er in genoteerd staat, en oef ik ben er dan eindelijk van af”"

Help, u hebt als ondernemer een uitnodiging gekregen voor een verhoor.

Zowel in het kader van een verhoor bij de politie als voor de sociale inspectie kunt u volgende tips gebruiken.

1.    Contacteer uw advocaat

Zelf in het geval u zeker weet dat u niets verkeerd hebt gedaan, is het aangewezen om een advocaat te raadplegen voorafgaand aan het verhoor. Bijstand van advocaat is een recht waarover u beschikt.

Sinds 30 september 2022 is het enkel nog toegelaten voor advocaten die de bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben genoten, om bijstand te geven bij een verhoor.

Uw advocaat zal u voor het verhoor inlichten over uw rechten. Bovendien kan een bepaalde strategie worden afgesproken.

Een verhoor wordt gebruikt als bewijs voor de rechtbank, zo is de nodige voorbereiding zeer belangrijk.

U hebt trouwens altijd het recht om uw advocaat mee te nemen naar het verhoor.

2.    Tijdens het verhoor

Tijdens het verhoor kunt u één keer vertrouwelijk overleggen met uw advocaat.

Uw advocaat oefent toezicht uit dat het verhoor correct verloopt. Zo kan een inspecteur soms beïnvloedende vragen stellen. Uw advocaat zal ingrijpen indien dit het geval zou zijn.

3.    U kan niet verplicht worden uzelf te beschuldigen

Dit is een belangrijk principe. Zo kan u zelf kiezen welke informatie u wil delen en wat niet.

Bovendien kan u ook beslissen om op bepaalde vragen niet te antwoorden en gebruik te maken van uw zwijgrecht. Dit zal op voorhand besproken worden met uw advocaat, zodat u een goed ingelicht bent.

4.    Nalezen van het verhoor: belangrijker dan u denkt

Een vaak voorkomende fout is dat aan het nalezen van het verhoor weinig aandacht wordt besteed. Veel mensen denken immers “het zal wel juist zijn wat er in genoteerd staat, en oef ik ben er dan eindelijk van af”. Dit is geen goede redenering, het nalezen van het verhoor is immers essentieel.
Het is van belang dat het verhoor enkel de tekst bevat van hetgeen u hebt verklaard (niet mee, maar ook niet minder). Een tweede lezing is zeker geen overbodige luxe.

Uiteraard zal uw advocaat hierop het nodige toezicht uitoefenen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?
Loonbonus CAO nr. 90: sociaal-fiscaal vriendelijke beloning voor werknemers.
Alternatieve verloning verkennen: verhoog werknemersvergoeding zonder hoge werkgeverskosten.
Beheers kosten voor cashflow. Bescherm onbetaalde voorraad met eigendomsvoorbehoud in overeenkomsten.
Als aannemer factuur betaald, RSZ eist extra betaling? Inhoudingsplicht uitdaging begrijpen.
Bestuurder & aandeelhouder in BV? Verkoop aandelen vermijden? Overweeg eigen inkoop door de vennootschap.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist