Van offerte naar algemene voorwaarden…

Mint advocaten algemene voorwaarden opstellen en overeenkomsten afsluiten

Een overeenkomst geniet wat mij betreft steeds de voorkeur omdat dan een onderhandeling tussen partijen tot stand kan komen.

Wanneer u onderneemt staat u niet altijd stil om een juridisch kader te bouwen rond het aanbieden van uw product of dienst aan uw klant of leverancier. 

Pas op het ogenblik dat een de ondernemer wordt geconfronteerd met een klacht over de uitvoering of levering of wanneer er niet betaald wordt, komt het besef dat er niet voldaan is aan een degelijk wettelijk kader.

Het is op voorhand  noodzakelijk te bepalen waarvoor u zal kiezen.  Gaat u voor een overeenkomst dan wel algemene voorwaarden. U maakt jurdische en andere afspraken beter op voorhand.. Doet u dit in een overeenkomst dan zal de klant hierover nadenken en weten waar hij aan toe is. Doet u dit in algemene voorwaarden dan worden deze meestal niet gelezen. Het hangt ervan wat u doet of welk product u levert.

Een overeenkomst geniet wat mij betreft steeds de voorkeur omdat dan een onderhandeling tussen partijen tot stand kan komen. Evenwel is dat niet altijd werkbaar. In een aantal gevallen is een overeenkomst de norm; zoals bijvoorbeeld handelsagenten, arbeidsovereenkomsten en zelfstandige samenwerkingen. 

Kiest u toch voor algemene voorwaarden let dan vooral op het volgende:

 

  • Zorg dat uw algemene voorwaarden elkaar niet tegenspreken. 
  • Zorg voor evenredigheid, bij consumenten zelf wederkerigheid. 
  • Zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden steeds bij de offerte meedeelt, en dat u een goedkeuring hebt, zeker in het geval van consumenten moet deze uitdrukkelijk zijn (Lees: schriftelijke bevestiging).
  • Op consumenten zijn bijzondere bepalingen van toepassing.
  • Op uw factuur herhaalt u best de voorwaarden aangaande de betalingen.
  • De algemene voorwaarden plaats u best ook op uw website.
  • Wanneer u verkoopt op uw website kunnen consumenten genieten van een herroepingsrecht.
  • Algemene voorwaarden dienen ook om informatie te geven over uw bedrijf, bijvoorbeeld in het kader van dienstenwet.

 

Wenst u meer informatie over overeenkomsten dan wel algemene voorwaarden en wat u best kan toepassen aarzel dan niet ons hierover te contacteren.

Gerelateerd nieuws

 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming.