Ontbinding overeenkomst: een beëindiging van uw overeenkomst als (g)een ander?

ontbinding-overeenkomst-Mint-Advocaten

 

 

 

Ontbonden zaken nemen geen keer of misschien toch deze keer!
 

Ontbinding overeenkomst: wat is het?

De ontbinding van een overeenkomst is een manier van beëindiging van uw overeenkomst wegens wanprestatie van één van de betrokken partijen. Er moet sprake zijn van een wanprestatie, dit betekent dat één van de partijen een fout heeft gemaakt. De ontbinding kan dan gezien worden als een straf voor de wanprestatie. 

Het doel van de ontbinding =  beëindiging overeenkomst.

Een ontbinding van uw overeenkomst, kan via de rechtbank, maar dit is niet noodzakelijk. U kan hier ook zelf het initiatief voor nemen en dat zonder naar de rechtbank te moeten stappen. 

Ontbinding overeenkomst zonder tussenkomst van de rechtbank

Indien u ervoor kiest om zelf te ontbinden, dus zonder tussenkomst van de rechtbank, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Het moet gaan over een contract waarin alle partijen verplichtingen hebben (wederkerig contract);
  • De wanprestatie moet voldoende ernstig zijn (zoals bv. niet betalen van de geleverde diensten, niet uitvoeren van de overeengekomen diensten, niet leveren van de overeengekomen goederen,…);
  • De tegenpartij moet op de hoogte worden gebracht van de ontbinding (kennisgeving).

Als u kiest om te ontbinden zonder naar een rechter te stappen, moet u de tegenpartij de mogelijkheid bieden om de wanprestatie recht te zetten. 

Dit betekent dat u als ondernemer, de tegenpartij in gebreke moet stellen (op de hoogte brengen) van het feit dat u meent dat er sprake is van een wanprestatie is en dat u wilt dat daaraan tegemoet gekomen wordt (ingebrekestelling). Dit moet gebeuren vóór de ontbinding van de overeenkomst. Het doel van zo een ingebrekestelling is om de problemen nog op te lossen zodat er niet moet worden overgegaan tot ontbinding.

De ingeroepen wanprestatie moet voldoende ernstig zijn om een ontbinding te rechtvaardigen. U zal niet voor het minste kunnen ontbinden. Als u zelf twijfelt of de wanprestatie voldoende ernstig is zal Mint Advocaten u hier graag in adviseren.

Gevolgen ontbinding overeenkomst

Wat zijn nu de gevolgen van een ontbinding? 

Als uw overeenkomst ontbonden zou worden, brengt dit met zich mee dat de overeenkomst verdwijnt. De overeenkomst verdwijnt niet alleen voor de toekomst, maar wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dit heeft dus zeer verregaande gevolgen. 

Om die reden moet u dus zeker zijn vooraleer u deze stap zet, er bestaat namelijk steeds een risico dat de rechter oordeelt dat de ontbinding teruggedraaid moet worden.

Ontbonden zaken nemen geen keer of misschien toch deze keer!

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

 

Expertise

Gerelateerd nieuws

 

Nieuwe CAO 162: Flexibele werkregeling voor ouders en mantelzorgers

Werknemers die nood hebben aan een aangepaste work-life balance kunnen vanaf 1 oktober 2022 een aanpassing van hun werkregeling vragen van hun werkgever.

 

Telewerken als zelfstandige vanuit het buiteland: mag dit zomaar?

Door de digitale revolutie, en mede ingegeven door de COVID19 pandemie, beseften jongere mensen dat zij hun werkzaamheden ook vanuit het buitenland konden opnemen. Het klinkt voor heel wat onder ons als muziek in de oren. Toch moeten we erop wijzen dat dit alles niet zo evident is als het lijkt. In deze blog wensen wij dieper in te gaan op de mensen die als zelfstandige deze stap zetten. 

 

Werknemers kunnen meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen aan de werkgever

De Europese richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 was het startschot van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 161 van 27 september 2022. Deze CAO laat werknemers toe om zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aan hun werkgever te vragen.

De sociale partners willen hierbij een nieuwe vorm van werk stimuleren waarbij een balans wordt gezocht tussen de behoeften van de werkgever en de werknemer.
 

 

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf april 2022

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen en kosten van uw advocaat. De omvang van deze vergoeding  is in principe afhankelijk van de grootte van de vordering. In deze blog staan wij stil bij de vraag in hoeverre u de kosten van een procedure kan verhalen op uw tegenpartij.