De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

Mint advocaten vat de nieuwe vennootschapswet in 5 kernpunten samen.

De ministerraad keurde het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Wat nu?!

De ministerraad keurde op 25 mei 2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Het is nu wachten op een finale goedkeuring door het parlement. De wet zou dan effectief ingang “kunnen” vinden vanaf 1 januari 2019. Dit initiatief is het zoveelste van minister Geens in zijn streven naar de modernisering van het recht en het aantrekken van buitenlandse bedrijven.

We lichten de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving toe in 5 kernpunten:

 

  • Het aantal vennootschapsvormen daalt drastisch naar vier. De spilfiguur wordt de BV (besloten vennootschap). De NV kent een vereenvoudiging en de CV  (coöperatieve vennootschap) zal  specifiek bedoeld worden voor de sociale economie.

 

  • De BV wordt gekenmerkt door flexibiliteit en zal op maat van de ondernemer uitgewerkt kunnen worden. De BV zal opgericht kunnen worden zonder kapitaal, er kan rekening gehouden worden met inbreng van liquide middelen en arbeid.

 

  • De overdracht van aandelen zal vrij geregeld kunnen worden, geschillen tussen vennoten zullen dus op voorhand reeds hun bescheid kunnen kennen.

 

  • In de BV zal het mogelijk zijn om aan één aandeelhouder een meervoudig stemrecht toe te kennen.

 

  • De aansprakelijkheid van de bestuurders zal beperkt worden, en dit in functie van de omvang van de onderneming.

 

Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen van toepassing op de NV en de verenigingen. Voor deze laatste kan reeds aangehaald worden dat zij zonder beperking winstgevende activiteiten kunnen uitvoeren, maar dat er geen winst mag betaald worden aan de leden. 

Vanaf het ogenblik dat de wetgeving definitief in voege wordt zullen wij u verder informeren over de concrete impact op uw vennootschap. Dit zal des te meer van belang zijn indien uw vennootschapsvorm niet langer is opgenomen in het nieuwe Wetboek.

Contacteer ons voor bijkomende informatie en/of vragen
 

Gerelateerd nieuws

 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming.