Crypotcurrency: het regelgevend kader komt eraan

Crypotcurrency: het regelgevend kader komt eraan

 

 

 

 

 

 

 

 

Cryptocurrencies zijn digitale valuta die een ruime draagwijdte hebben, gaande van munten die dienen als betalingsinstrument tot munten die gekoppeld zijn aan het gebruik van een dienst 

Welkom in de wereld van crytocurrency

In de wereld van de crytocurrency munten wordt al een tijd geanticipeerd op een regelgevend kader. Cryptocurrencies zijn digitale valuta die een ruime draagwijdte hebben, gaande van munten die dienen als betalingsinstrument tot munten die gekoppeld zijn aan het gebruik van een dienst (bijvoorbeeld als basis voor logistieke diensten).

In een studie van het Europees Parlement worden cryptocurrencies omschreven als een digitale voorstelling van waarde die beoogt een peer-to-peer alternatief te vormen voor een door een overheid uitgegeven wettelijk betaalmiddel (onafhankelijk van enige centrale autoriteit), beveiligd is door cryptografie en omgezet kan worden in wettelijke betaalmiddelen en omgekeerd.

De EU meent dat cryptocurrencies een bedreiging kunnen vormen voor de monetaire politiek van haar lidstaten, voornamelijk in het kader van de anti-witwasreglementering. Vanuit die hoek wenst zij een en ander te regelen. De regelgeving beoogt twee doelstellingen. Enerzijds de bescherming van de consument die investeert in cryptocurrencies, voornamelijk door het verwerven van meer transparantie  van de individuen en bedrijven die cryptocurrencies als betalingsmiddel verzenden en ontvangen.  Anderzijds wenst zij tegemoet te komen aan een zekere soepelheid om de technologische evolutie niet tegen te houden.

Op 22 juni werd door de vertegenwoordigers van het voorzitterschap van de raad en het parlement tot een pre-akkoord gekomen aangaande de nieuwe verordening. De belangrijkste punten hierbij zijn:

 

  • de bestaande Europese regels en standaarden aangaande informatie die moet gepaard gaan met geldtransacties zal ook van toepassing zijn op transacties van cryptocurrencies;
  • de entiteiten die het verhandelen van cryptocurrencies faciliteren  (de zogenaamde CASPS - crypto-asset service providers) zullen bijgevolg informatie dienen te verzamelen aangaande de “verzender” en de “ontvanger” van de fondsen, dit ongeacht het verzonden aantal aan cryptocurrencies;
  • transacties tussen de CASPS en de wallets die niet worden gecontroleerd door een derde partij (de zogenaamde unhosted wallets) zullen tevens kenbaar gemaakt dienen te worden, met daarnaast bijkomende vereisten inzake transparantie.

Het voorstel haalt verder aan dat de verhandelaars van cryptocurrencies zullen onderworpen zijn aan de regels uitgewerkt in de Europese anti-witwasreglementering. (AML verordening)

In  vooropgestelde reglementering wordt verder ook aandacht besteed aan de uitgevers van stablecoins. Stablecoinszijn coins die een 1 op 1 relatie voorop staan met de dollar of andere valuta. Onlangs bleek dat sommige van die stablecoins die 1 op 1 relatie niet konden aanhouden waardoor individuen en bedrijven die hun gelden hierin gestationeerd hadden, enorme verliezen leden.  Het voorstel dat op tafel ligt, houdt onder meer  in dat uitgevers van stablecoins door de houders ervan  kunnen aangesproken worden bij het verlies van hun waarde.

Elke houder krijgt een vordering op de uitgever van stablecoins, die zal moeten voorzien in de aanleg van voldoende liquiditeit. Er stelt zich hier maar de vraag hoe de Europese Unie zal omgaan met de tendens naar meer en meer gedecentraliseerde portalen waar iedereen zijn eigen wallet heeft (unhosted). Het gebrek aan centrale partij houdt onmiddellijk ook in dat er niemand (rechtstreeks) kan aangesproken worden.

Het beleid en de regels van het portaal worden gestuurd door de “gemeenschap” van entiteiten die deze munten in bezit hebben. Deze laatste kunnen bepaalde voorstellen die worden gedaan door andere leden aanvaarden of wegstemmen. Afwachten hoe de EU de regels op de zogemaande CAPS (crypto-asset service providers) ook zal van toepassing verklaren op deze zogenaamde dex (decentralized exchange). 

Het voorlopige akkoord is een stap in de (goede?) richting van regulering van de handel en transacties van cryptocurrencies. Dit akkoord moet nu eerst goedgekeurd worden door de Raad en het Europees parlement.

Wij kijken uit naar het vervolg.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Gerelateerd nieuws

 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming.