3 belangrijke aandachtspunten om een arbeidsovereenkomst op te stellen

3 belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst

 

 

 

 

 

 

In een arbeidsovereenkomst moeten drie essentiële voorwaarden worden opgenomen (arbeid, loon en gezagsverhouding).

In een arbeidsovereenkomst moeten drie essentiële voorwaarden worden opgenomen (arbeid, loon en gezagsverhouding). 

Het is echter ook nuttig om een aantal andere zaken op te nemen, we brengen 3 belangrijke clausules onder de aandacht: 

1. Een niet-concurrentiebeding

Een niet-concurrentiebeding is de clausule waarbij het de werknemer verboden is om na het einde van de arbeidsovereenkomst soortgelijke activiteiten uit te voeren en zijn ex-werkgever dus te concurreren. 

Dit moet schriftelijk worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst waarin uitdrukkelijk de duurtijd, het gebied en de activiteiten waarop het verbod van toepassing is, bevat. 

Bovendien is er een forfaitaire compensatoire vergoeding verschuldigd door de werkgever wanneer hij beroep wil doen op het niet-concurrentiebeding. Schendt de werknemer het niet-concurrentiebeding, zal hij deze vergoeding moeten terugbetalen alsook een bijkomende schadevergoeding. 

Een goed niet-concurrentiebeding kan dus zeker van belang zijn. Let wel op dat dit niet voor alle arbeidsovereenkomsten kan en ook niet altijd uitwerking heeft.

2. Clausule rond intellectuele eigendom

Hetgeen ook meer en meer aan belang wint, is het opnemen van een clausule rond intellectuele eigendomsrechten. 

Denk hierbij aan een architect die plannen maakt in opdracht van zijn werkgever, aan een grafisch ontwerper die mooie samples maakt of een kok die een aantal recepten heeft bereid. 

Als werkgever wilt u deze creaties en uitvindingen beschermen en wil u niet dat uw (ex)-werknemer deze zomaar mag meenemen of gebruiken. 

Het is daarom belangrijk om in de arbeidsovereenkomst een aantal afspraken op papier vast te leggen. Dit kan in een clausule van intellectuele eigendom alwaar de werkgever zoveel als mogelijk deze zaken kan beschermen. 

3. Bedrijfsgeheimen

In lijn met bovenstaande is het ook belangrijk om het oneigenlijk openbaar maken en gebruiken van bedrijfsgeheimen te beschermen.

U wilt vermijden dat een werknemer na het einde van zijn arbeidsovereenkomst vertrouwelijke informatie van de onderneming meeneemt en gebruikt voor andere doeleinden. Bij bedrijfsgeheimen moet niet steeds gedacht worden aan recepten zoals bij Coca Cola maar ook alle andere informatie die handelswaarde bezit en geheim is. Denk bijvoorbeeld aan klantenlijsten, gebruiksprotégés, tekeningen, modellen. 

Het kan dus van belang zijn om uitdrukkelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst welke informatie voor u van belang is en hoe u deze wenst te beschermen. Zo voorziet de wet dat een bedrijfsgeheim maar een bedrijfsgeheim kan zijn wanneer de werkgever deze informatie op redelijke wijze beschermt (vb. wachtwoordbescherming, niet gebruiken van professionele e-mail voor privédoeleinden, beschermde server). 

Een clausule bedrijfsgeheimen gekoppeld met een eventuele e-mailpolicy verdient dus zeker uw aandacht. 

 

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Expertise

Gerelateerd nieuws

 

Nieuwe CAO 162: Flexibele werkregeling voor ouders en mantelzorgers

Werknemers die nood hebben aan een aangepaste work-life balance kunnen vanaf 1 oktober 2022 een aanpassing van hun werkregeling vragen van hun werkgever.

 

Telewerken als zelfstandige vanuit het buiteland: mag dit zomaar?

Door de digitale revolutie, en mede ingegeven door de COVID19 pandemie, beseften jongere mensen dat zij hun werkzaamheden ook vanuit het buitenland konden opnemen. Het klinkt voor heel wat onder ons als muziek in de oren. Toch moeten we erop wijzen dat dit alles niet zo evident is als het lijkt. In deze blog wensen wij dieper in te gaan op de mensen die als zelfstandige deze stap zetten. 

 

Werknemers kunnen meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen aan de werkgever

De Europese richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 was het startschot van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 161 van 27 september 2022. Deze CAO laat werknemers toe om zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aan hun werkgever te vragen.

De sociale partners willen hierbij een nieuwe vorm van werk stimuleren waarbij een balans wordt gezocht tussen de behoeften van de werkgever en de werknemer.
 

 

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf april 2022

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen en kosten van uw advocaat. De omvang van deze vergoeding  is in principe afhankelijk van de grootte van de vordering. In deze blog staan wij stil bij de vraag in hoeverre u de kosten van een procedure kan verhalen op uw tegenpartij.